Integratielaag bij een Arbo dienstverlener

Effect

In samenwerking met Consono is voor een grote Arbo dienstverlener de legacy servicebus vervangen door een nieuwe oplossing die gebouwd is op Microsoft Azure. Deze oplossing faciliteert de berichtuitwisseling tussen applicaties op een synchrone (API laag) en asynchrone (message bus) manier.

Strategische Wendbaarheid

Bij vervanging is gekozen voor een bewezen technologie die gestandaardiseerd kan worden toegepast. Doelstellingen en gehanteerde uitganspunten zijn onder andere Strategische wendbaarheid, Loosely coupled architecture, Schaalbaar, gestandaardiseerde software.

Efficiëntie en Zelfbediening in Integratieoplossingen

Om dit te realiseren is in de eerste fase gekozen voor een volledig API-driven (Application Programming Interface) werkwijze. Dit kan door het ter beschikking stellen van een ontwikkelaarsportaal waar alle API’s te vinden zijn, samen met de nodige documentatie en de gebruiksvoorwaarden. Door de informatie op deze gebruiksvriendelijke manier aan te bieden, wordt de deur geopend naar een selfservice mogelijkheid waardoor de commerciële en supportorganisatie sterk wordt ontlast. In nauwe samenwerking met de gebruikers is met een agile werkwijze de eerste fase binnen tijd, budget, scope en doelstelling afgerond. In de tweede fase is gestart met uitbreiding van de integratieoplossing in een Azure Datafactory implementatie. Hiermee kunnen meerdere verschillende soorten integraties worden gerealiseerd.

Daag jij ons uit?

Wilt u meer informatie?

Ben jij op zoek naar verandering en innovatieve uitdagingen?
Digitalisering en toegepaste innovatie in de publieke sector en zorg.
Diensten
Contactgegevens
Tappersweg 14-47 2031 EV Haarlem
Peizerweg 97 9727 AJ Groningen
©ePublic Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden. | Webdesign: Jak Design