AI bij de Rijksoverheid

Ambtenaren staan in toenemende mate onder druk om grote hoeveelheden data uit allerlei kanalen te ontsluiten, door te nemen en te verwerken. Vaak gaat het dan om complexe dossiers, waarbij verschillende onderwerpen in samenhang moeten worden onderzocht. Dat kost hen steeds meer tijd, terwijl zowel de politiek als de maatschappij juist aandringen op een zorgvuldige maar snelle opvolging.

Naar Efficiëntie met AI en Geïntegreerde Data

Een team van ePublic specialisten heeft samen met partners DITP en Full Orbit een substantiële invulling gegeven aan een innovatief programma waarin onder andere gebruik is gemaakt van de inzet van AI. De filosofie daarbij was ten eerste dat ambtenaren vanuit 1 plek toegang moeten hebben tot alle databronnen die zij nodig hebben, ongeacht of deze gestructureerde of ongestructureerde data bevatten. Ten tweede moest de nadruk op het vinden van benodigde informatie liggen in plaats van op het zoeken en tot slot moesten ambtenaren geholpen worden om de hoeveelheid data snel en betrouwbaar te verwerken.

Transformeren van Overheidsdata

Het innovatieve programma van 2 jaar is zeer succesvol uitgevoerd bij meerdere overheidsorganisaties. Niet alleen zijn alle opgegeven databronnen via 1 kanaal ontsloten, maar is ook ervaring opgedaan met het ophalen van uitgebreidere en (in context) toegespitste informatie. Betrokken ambtenaren werden geholpen met het verwerken van enorme hoeveelheden aan data. Dit gebeurde onder andere door inzicht te geven in de betrouwbaarheid van data, door interactief aanvullende informatie te verzamelen (hiervoor heeft ePublic een AI-powered virtuele assistent ontwikkeld) en door documenten samen te vatten. Alle deelnemers waren enthousiast over de aanpak van het programma, namelijk om de innovatie samen (op een agile manier) vorm te geven. Er is daarbij ook aandacht besteed aan het leren om te gaan met nieuwe technologie, bijvoorbeeld door middel van Prompt engineering workshops. De eindconclusie van het programma is dat de ontwikkelde functionaliteit dusdanig waardevol wordt geacht, dat een vervolgtraject wordt onderzocht.

Veilig Innoveren

Gelet op de nadrukkelijke eis dat de innovatieactiviteiten veilig en betrouwbaar moesten zijn, heeft ePublic de ontwikkelomgeving in een zogenaamde Regulatory Sandbox opgezet. Daarbij zijn alle wettelijke- en overheid specifieke vereisten in acht genomen. De uitvoering hiervan is op verzoek van de Rijksoverheid door een externe Autoriteit op dit gebied succesrijk en met goed gevolg getoetst.

Heeft u interesse in het betrouwbaar en succesvol inzetten van AI? Neem dan contact op met …………..

Daag jij ons uit?

Wilt u meer informatie?

Ben jij op zoek naar verandering en innovatieve uitdagingen?
Digitalisering en toegepaste innovatie in de publieke sector en zorg.
Diensten
Contactgegevens
Tappersweg 14-47 2031 EV Haarlem
Peizerweg 97 9727 AJ Groningen
©ePublic Solutions 2024. Alle rechten voorbehouden. | Webdesign: Jak Design